Ασφάλεια Σκάφους

 
 
Σύμφωνα με τον Νόμο 2743/99 οι ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίζονται για την Αστική τους Ευθύνη έναντι Τρίτων.

Με το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης Σκαφών Αναψυχής καλύπτεται κάθε σκάφος αναψυχής για τα πιο κάτω όρια αποζημίωσης.

Μηχανοκίνητα / ΜΗ Μηχανοκίνητα

Σωματικές Βλάβες / Θάνατος από Ατύχημα κατ’άτομο/ομαδικό και ανώτατο όριο κατ’ασφαλιστική περίοδο

300.000€

Υλικές Ζημιές κατά γεγονός και ανώτατο όριο κα' ασφαλιστική περίοδο

150.000€

Πρόκληση Θαλάσσιας ρύπανης κατά γεγονός και ανώτατο όριο κατ' ασφαλιστική περίοδο

90.000€

Σύνολο Ανώτατου ορίου

540.000€

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος της ασφάλισης του σκάφους σας σύμφωνα με την φορολογίσημη ισχύ ή την ιπποδύναμη του σκάφους σας.

Ιπποδύναμη

Ετήσια Ασφάλιστρα

1-30

70

31-50

100

51-100

110

101-150

140

151-200

150

201-άνω

161

Εναλλακτικά μπορείτε να υπολογίσετε τα ασφάλιστρά σας με 20 ευρώ ανά μέτρο.
Δηλαδή σκάφος 4m ασφάλιστρα 80 ευρώ.

Μέσα από ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα καλύπτονται κανό, ποδήλατα θαλάσσης, optimist, ιστιοσανίδες, jet ski και γενικά όλα τα μη μηχανοκίνητα, επαγγελματικής χρήσης, με πολύ χαμηλό κόστος.

Εκτός από την υποχρεωτική από τον Νόμο ασφάλιση Αστικής Ευθύνης είναι δυνατή κατά περίπτωση η ασφάλιση ζημιών του σκάφους και από άλλους κινδύνους (όπως αναφέρονται πιο κάτω)

Ίδιες Ζημιές

Λοιπές Καλύψεις

Πρόσκρουση

Ζημιές σε άξονα-πόδι-προπέλα-στήριγμα

Βύθιση

Νομική προστασία

Προσάραξη

Μεταφορά

Φωτιά

Πειρατία

Κλοπή Ολική και Μερική

Σεισμός

Έξοδα Δάσωσης

Έκρηξη Ηφαιστείου ή Κεραυνού

Ζημιές κατά τη θαλασσοπορία

Επέκταση Μηχανικών Ζημιών

Εκβολή

Κίνδυνοι Πολέμου και Απεργιών

Έκρηξη

Κάλυψη μεταφορας σκάφους με τρέιλερ

Κακόβουλες Πράξεις

Αστική Ευθύνη από/προς Σκιέρ