Νοσοκομειακή Περίθαλψη

 
 
Κατά την διάρκεια της ζωής μας, όλοι μας έχουμε χρειαστεί σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ιατρική, φαρμακευτική ή νοσοκομειακή φροντίδα.

Η ασφάλιση υγείας σας απαλλάσσει από την έννοια των εξόδων και σας επιτρέπει να συνεχίσετε δημιουργικά την ζωή σας καθώς τα έξοδα νοσηλείας τα αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, ανάλογα με το πρόγραμμα το οποιο έχετε επιλέξει.Τα προγράμματα αυτά λειτουργούν και προτείνονται στους πελάτες μας είτε ως βασικά είτε ως συμπληρωματικά της κοινωνικής ασφάλισης.

Νοσοκομειακή κάλυψη (νοσηλεία)

  1. Νοσοκομειακή κάλυψη με αποζημίωση εξόδων κατά 100%
  2. Νοσοκομειακή κάλυψη   με αποζημίωση εξόδων κατά   80%
  3. Νοσοκομειακή κάλυψη   με  απαλλασσόμενο ποσό

Εξωνοσοκομειακή κάλυψη (πρόληψη - διάγνωση)

  1. Έξω νοσοκομειακή κάλυψη και check-up
  2. Οδοντιατρική  κάλυψη 
  3. Επίδομα χειρουργού
  4. Νοσοκομειακό και μετα νοσοκομειακό  επίδομα
  5. Κάλυψη σοβαρών ασθενειών
  6. Κάλυψη τοκετού
  7. Αερομεταφορά και μεταφορά με ασθενοφόρο

Επικοινωνήστε άμεσα με τους συνεργάτες του INSURANCE CENTER και εξασφαλίστε τη βέλτιστη περίθαλψη σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Οι συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν την αξιοπιστία και το κύρος που απαιτείται για να σας παράσχουν ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες ύψιστης ποιότητας, στα καλύτερα νοσοκομειακά ιδρύματα της Ελλάδας αλλά και της ευρώπης.